Porady

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy tylko lokalu mieszkalnego. Chroni ona interesy właściciela mieszkania, któremu ułatwia pozbycie się lokatora sprawiającego kłopoty. Umowa jest bardziej sformalizowana niż zwykły najem. Wymaga złożenia kilku oświadczeń, z których jedno musi mieć formę aktu notarialnego.

czytaj dalej

Rencista II grupy bez zwolnienia z abonamentu

Prawo do zwolnienia z abonamentu RTV mają między innym osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów wydane wiele lat temu nie stanowi podstawy do uzyskania zwolnienia.

czytaj dalej

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Jeśli z jakiegoś powodu – np. dlatego, że przebywaliśmy na kwarantannie – nie złożymy na czas wniosku o dodatek mieszkaniowy, możemy się ubiegać o przyznanie go za okres wsteczny. Taką możliwość przewidują przepisy wprowadzone w związku z pandemią. Trzeba tylko odpowiednio sporządzić wniosek.

czytaj dalej

Bon turystyczny na dzieci urodzone w 2021 roku

Bon turystyczny przysługuje na dzieci, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500+. Dzieci, które urodzą się w kolejnych miesiącach tego roku oraz w roku następnym też będą miały prawo do bonu, pod warunkiem, że do końca 2021 r. ich rodzice lub opiekunowie nabędą prawo do świadczenia wychowawczego. Bon można wykorzystać tylko wirtualnie, nie można go wymienić na gotówkę.

czytaj dalej

Łatwiej o postojowe dla zleceniobiorców

Od 24 lipca br. zleceniodawcy mogą sami składać wnioski do ZUS o świadczenie postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Z możliwości tej mogą korzystać także osoby zatrudnione na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

czytaj dalej

Testament własnoręczny

Nie możemy sporządzić testamentu wspólnie z inną osobą. Każdy z małżonków musi spisać testament oddzielnie. Niekoniecznie trzeba to robić u notariusza. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

czytaj dalej

Połowa środków z OFE dla żony

Małżonek osoby będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego, po jej śmierci ma prawo do połowy środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Pod warunkiem, że łączyła ich wspólność majątkowa małżeńska. Pieniądze zostaną przelane na rachunek małżonka w OFE. Jeśli małżonek nie posiada rachunku, OFE zobowiązane do wypłaty transferowej, założy mu taki rachunek. Pozostałe środki zostaną wypłacone w gotówce osobie wskazanej przez zmarłego.

czytaj dalej

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny W drugim kwartale br. wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pojawiały się pytania o instytucję zachowku. Były one związane m.in. z zamiarem przekazania majątku na inną...

czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy także dla rolników

Zasiłek opiekuńczy także dla rolników W związku z zamknięciem z powodu pandemii szkół i przedszkoli pojawiło się pytanie, czy osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie uczęszcza do szkoły lub przedszkola....

czytaj dalej

Warunkowe umorzenie nie oznacza uniewinnienia

W pierwszych dwóch miesiącach br. osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w prowadzonym przez naszą organizację punkcie zgłosiły szereg różnych problemów. Część z nich dotyczyła spraw związanych z prawem karnym i...

czytaj dalej

Alimenty

Alimenty na dorosłe dziecko Osoby zgłaszające się po porady do punktu poradnictwa obywatelskiego często oczekują wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z alimentami. Szczególne zainteresowanie budzi kwestia, jak długo trwa obowiązek alimentacyjny. Czy zobowiązany do...

czytaj dalej

Majątek

Twoje, moje, nasze Znaczna część problemów zgłaszanych w prowadzonym przez nas Punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotyczy kwestii rozliczeń majątkowych między małżonkami. Nie są one istotne, dopóki w związku panuje zgoda, a decyzje podejmowane są...

czytaj dalej

Spadek

W sądzie dłużej, ale taniej W marcu i kwietniu br. wiele osób zgłaszających się do naszego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poszukiwało informacji o trybie załatwienia spraw spadkowych. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy lepiej robić to w sądzie, czy u...

czytaj dalej

Ustanie

Rozwód czy separacja W styczniu i lutym osoby zgłaszające się do Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego szukały pomocy m.in. w kwestiach związanych z ustaniem małżeństwa i problemami, które się z tym wiążą. Takie sprawy stanowiły prawie 22 proc. wszystkich...

czytaj dalej
Skip to content