Porady

Nakaz opuszczenia mieszkania może wydać policjant

W wielu przypadkach przemocy w rodzinie jest tak, że do opuszczenia domu są zmuszone ofiary, czyli zazwyczaj kobiety i dzieci. Obecnie jest szansa, że to się zmieni i że to sprawca przemocy będzie musiał opuścić miejsce zamieszkania. Prawo do wydania takiego nakazu od 30 listopada 2020 r. ma nie tylko sąd, ale także policja.

czytaj dalej

Praca zdalna podczas izolacji

Do niedawna możliwość wykonywania pracy zdalnej miały tylko osoby odbywające kwarantannę. Od 5 grudnia pracować w domu mogą również zakażeni koronawirusem i skierowani do odbycia izolacji, jeżeli stan zdrowia im na to pozwala. Dzięki temu otrzymają wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, a nie pomniejszone do 80 proc, Zgodę na pracę podczas izolacji muszą jednak wyrazić zgodę ich pracodawcy.

czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do Wigilii

Do 24 grudnia 2020 r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dzieci do lat 8 lub starszych dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia lub ograniczenia działalności żłobka, przedszkola, szkoła lub innej placówki z powodu pandemii koronawirusa. Jeśli jednak placówka jest czynna, ale rodzice boją się posłać do niej dziecko, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

czytaj dalej

Albo dodatek, albo zasiłek

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny są często mylone. Wiele osób nie wie też, że możliwe jest pobieranie tylko jednego z nich. Dodatek pielęgnacyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem dodatkowym do renty lub emerytury z powodu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ukończenia 75 lat życia. Zasiłek pielęgnacyjny osoba dorosła może otrzymać, jeśli została posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Przysługuje on też osobie, która ukończyła 75 lat, ale nie jest uprawniona do renty, ani emerytury.

czytaj dalej

Kwarantanna od dnia wystawienia skierowania

Od 28 listopada 2020 zmieniają się zasady odbywania kwarantanny. Muszą się na nią udać niezwłocznie osoby, które mają objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem i dostały od lekarz rodzinnego skierowanie na badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Chodzi o to, by osoby mogące przenosić chorobę nie przemieszczały się swobodnie, lecz były odizolowane. Tymczasem, jak alarmowali lekarze, wielu pacjentów, mimo skierowania, nie zgłaszało się na badanie.

czytaj dalej

Podział majątku wspólnego

Spór o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu lub separacji często dotyczy mieszkania nabytego w czasie trwania małżeństwa. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, o sposobie podziału zadecyduje sąd. Częstym rozwiązaniem jest przyznanie mieszkania jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Możliwe są też jednak inne sposoby dokonania podziału.

czytaj dalej

Trudna droga do mieszkania komunalnego

Nabycie prawa do mieszkania komunalnego stanowi wyjście dla rodzin o niewysokich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego lokalu, ani na jego wynajęcie po cenach rynkowych. Niestety, takich mieszkań jest ciągle o wiele za mało w stosunku do potrzeb, a czas oczekiwania na nie bardzo długi. Zasady przyznawania mieszkań komunalnych określa rada gminy/miasta. Z tego powodu mogą one w różnych miejscowościach być różne.

czytaj dalej

Niezdolność do pracy nie zawsze wystarczy, aby dostać rentę

Niezdolność do pracy, to czasami za mało, żeby dostać rentę. Ubiegający się o to świadczenie musi też spełniać inne warunki dotyczące okresu ubezpieczenia, który musi przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub stwierdzenia niezdolności do pracy. Istotna jest też data powstania tej niezdolności. Dodatkowe wymogi nie dotyczą jedynie osób z długim stażem pracy.

czytaj dalej

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy tylko lokalu mieszkalnego. Chroni ona interesy właściciela mieszkania, któremu ułatwia pozbycie się lokatora sprawiającego kłopoty. Umowa jest bardziej sformalizowana niż zwykły najem. Wymaga złożenia kilku oświadczeń, z których jedno musi mieć formę aktu notarialnego.

czytaj dalej

Rencista II grupy bez zwolnienia z abonamentu

Prawo do zwolnienia z abonamentu RTV mają między innym osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów wydane wiele lat temu nie stanowi podstawy do uzyskania zwolnienia.

czytaj dalej

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Jeśli z jakiegoś powodu – np. dlatego, że przebywaliśmy na kwarantannie – nie złożymy na czas wniosku o dodatek mieszkaniowy, możemy się ubiegać o przyznanie go za okres wsteczny. Taką możliwość przewidują przepisy wprowadzone w związku z pandemią. Trzeba tylko odpowiednio sporządzić wniosek.

czytaj dalej

Bon turystyczny na dzieci urodzone w 2021 roku

Bon turystyczny przysługuje na dzieci, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500+. Dzieci, które urodzą się w kolejnych miesiącach tego roku oraz w roku następnym też będą miały prawo do bonu, pod warunkiem, że do końca 2021 r. ich rodzice lub opiekunowie nabędą prawo do świadczenia wychowawczego. Bon można wykorzystać tylko wirtualnie, nie można go wymienić na gotówkę.

czytaj dalej

Łatwiej o postojowe dla zleceniobiorców

Od 24 lipca br. zleceniodawcy mogą sami składać wnioski do ZUS o świadczenie postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Z możliwości tej mogą korzystać także osoby zatrudnione na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

czytaj dalej

Testament własnoręczny

Nie możemy sporządzić testamentu wspólnie z inną osobą. Każdy z małżonków musi spisać testament oddzielnie. Niekoniecznie trzeba to robić u notariusza. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

czytaj dalej

Połowa środków z OFE dla żony

Małżonek osoby będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego, po jej śmierci ma prawo do połowy środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Pod warunkiem, że łączyła ich wspólność majątkowa małżeńska. Pieniądze zostaną przelane na rachunek małżonka w OFE. Jeśli małżonek nie posiada rachunku, OFE zobowiązane do wypłaty transferowej, założy mu taki rachunek. Pozostałe środki zostaną wypłacone w gotówce osobie wskazanej przez zmarłego.

czytaj dalej

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny W drugim kwartale br. wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pojawiały się pytania o instytucję zachowku. Były one związane m.in. z zamiarem przekazania majątku na inną...

czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy także dla rolników

Zasiłek opiekuńczy także dla rolników W związku z zamknięciem z powodu pandemii szkół i przedszkoli pojawiło się pytanie, czy osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie uczęszcza do szkoły lub przedszkola....

czytaj dalej

Warunkowe umorzenie nie oznacza uniewinnienia

W pierwszych dwóch miesiącach br. osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w prowadzonym przez naszą organizację punkcie zgłosiły szereg różnych problemów. Część z nich dotyczyła spraw związanych z prawem karnym i...

czytaj dalej

Alimenty

Alimenty na dorosłe dziecko Osoby zgłaszające się po porady do punktu poradnictwa obywatelskiego często oczekują wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z alimentami. Szczególne zainteresowanie budzi kwestia, jak długo trwa obowiązek alimentacyjny. Czy zobowiązany do...

czytaj dalej

Majątek

Twoje, moje, nasze Znaczna część problemów zgłaszanych w prowadzonym przez nas Punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotyczy kwestii rozliczeń majątkowych między małżonkami. Nie są one istotne, dopóki w związku panuje zgoda, a decyzje podejmowane są...

czytaj dalej

Spadek

W sądzie dłużej, ale taniej W marcu i kwietniu br. wiele osób zgłaszających się do naszego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poszukiwało informacji o trybie załatwienia spraw spadkowych. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy lepiej robić to w sądzie, czy u...

czytaj dalej

Ustanie

Rozwód czy separacja W styczniu i lutym osoby zgłaszające się do Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego szukały pomocy m.in. w kwestiach związanych z ustaniem małżeństwa i problemami, które się z tym wiążą. Takie sprawy stanowiły prawie 22 proc. wszystkich...

czytaj dalej
Skip to content