Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zamieszczamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest: Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża I piętro p.215

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Prosimy napisać na nasz adres e-mail: bpolomza@o2.pl lub zadzwonić pod numer: 86 216 48 79

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do nawiązania kontaktu z osobą, która wypełni formularz.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami mailowo, bądź telefonicznie.

Czy trzeba nam podać swoje dane osobowe?

Prosimy o podanie następujących danych osobowych, takich jaki imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, gmina właściwa dla miejsca zamieszkania, aby móc nawiązać kontakt. Podanie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia wobec Stowarzyszenia ma osoba wypełniająca formularz w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

– prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,

– prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Każdy z Państwa może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czasu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłaną w formularzu wiadomość lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Nie

Can Anyone Write My Nursing Paper?

As a student nurse You’ve probably thought “Can someone write my nursing report?” Maybe you’ve been given an essay question and you’re research paper on nursing overwhelmed by the volume of work that must be accomplished. There are many writing companies which can help. Here are some tips to help you write your nursing paper. It’s easy and practical to hire a writing firm. This eases the burden of academics. You can focus on the clinical aspects of your education instead of the paper itself.

Skip to content