Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Zadanie pn. „Nowoczesne techniki komunikacyjne w poradnictwie obywatelskim”
jest realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.
Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom starszym z terenu woj. podlaskiego i ich opiekunom dostępu do poradnictwa obywatelskiego w zróżnicowanych formach z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych. Adresatami zadania są również seniorzy i ich opiekunowie z Ukrainy przebywający na terenie woj. podlaskiego. W ramach zadania oferujemy porady obywatelskie w szczególności z zakresu zabezpieczenia socjalnego, ochrony zdrowia, świadczeń socjalnych, dysponowania własnością.
Realizacja zadania będzie trwała od 1 kwietnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Zakładamy, że dzięki poradom zwiększy się wiedza adresatów zadania na temat przysługujących im praw socjalnych, takich jak prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do świadczeń socjalnych, prawo do mieszkania, a także na temat możliwości dochodzenia tych praw. Przewidujemy również zwiększenie aktywności adresatów zadania w rozwiązywaniu swoich problemów.

Porady można uzyskać:

W trakcie wizyt osobistych:

• zgłaszając się do siedziby BPO w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, p. 215
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 12.30. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się na spotkanie, można to zrobić dzwoniąc pod numer: 86 216 48 79.

Za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

• dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego 86 216 48 79 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.30.
• wysyłając pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl
• poprzez komunikator chat, formularz internetowy lub wideorozmowę za pośrednictwem strony: www.bpolomza.pl

Warunkiem udzielenia porady jest podanie:
• informacji o wieku osoby zgłaszającej się po poradę lub pozostającej pod opieką członka rodziny,
• nazwy powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba korzystająca z porady.

Громадські поради людям похилого віку та особам, які їх доглядають
Раді повідомити, що з 1 квітня ц.р. ми розпочали реалізацію проекту під назвою «Сучасні комунікативні техніки в громадянському консультуванні». Адресовано особам старше 60 років та особам, які ними доглядають, із Підляського воєводства.
У рамках проекту під назвою ми надаємо консультації громадянам, зокрема, у сфері соціального забезпечення, охорони здоров’я, соціальних виплат та управління майном.

Для гостей з України пропонуємо:
• особисті консультації в штаб-квартирі BPO в Ломжі на вул. Szosa Zambrowska 1/27, кімната 215 з понеділка по четвер від 9.00 – 12.30. Попередній запис на прийом: 86 216 48 79;
• консультації електронною поштою. Пишіть, будь ласка, на електронну адресу: bpolomza@o2.pl

Умовою надання консультації є надання:
• інформація про вік особи, яка звертається за консультацією або перебуває під опікою члена сім’ї,
• назва повіту, в якому проживає особа, яка отримує консультацію.

„Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2024 roku”

Celem projektu jest stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmują działania:
• dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie są wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożą stosowne oświadczenie.
Porady są udzielane w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.30 do 16.30.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie, zapewniamy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wymagających osobistego kontaktu – proponujemy wizytę doradcy w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.
Prosimy o umawianie się na wizytę dzwoniąc pod numer 86 215 69 18. Wszelkich informacji na temat bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielamy pod numerem: 86 216 48 79.

Projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 7 lat

Zadanie pn. „Od porady do aktywności”
było realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.
Kwota dofinansowania: 103 863,99 złotych.

Celem realizacji zadania  było zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin korzystających z poradnictwa obywatelskiego. Było ono adresowane do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z terenu całego woj. podlaskiego. Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. W ramach zadania oferowalismy porady obywatelskie w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych, a także informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Zakładaliśmy, że dzięki poradom zwiększy się wiedza adresatów zadania na temat przysługujących im praw i możliwości ich dochodzenia, wzrośnie również aktywność życiowa tych osób i umiejętność rozwiązywania swoich problemów. Porady można było uzyskać w trakcie wizyty osobistej w siedzibie BPO w Łomży od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 12.30; telefonicznie pod numerem telefonu: 86 216 48 79 w dniach i godzinach podanych wyżej; za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl oraz za pośrednictwem komunikatora chat i formularza kontaktowego na stronie  www.bpolomza.pl

„Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 roku”

Celem projektu było stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmują działania:
• dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie były wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożą stosowne oświadczenie.
Porady były udzielane przede wszystkim w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.30 do 16.30.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogły stawić się w Punkcie, zapewnialiśmy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wymagających osobistego kontaktu – proponowaliśmy wizytę doradcy w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Wzmocnienie działalności Biura Porad Obywatelskich w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego w społeczności lokalnej.

Celem projektu było zwiększenie liczby mieszkańców województwa podlaskiego korzystających z usługi poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Biuro Porad Obywatelskich w Łomży w formach dogodnych dla odbiorców usługi i dostosowanych do sytuacji wynikającej z pandemii wirusa koronawirusa SARS-CoV- W ramach projektu została przeprowadzona modernizacja strony internetowej, co pozwoliło stworzyć narzędzia promocji i informacji. Po dokonaniu modernizacji strony przeprowadziliśmy akcję promocyjną skierowaną do lokalnych mediów oraz samorządów lokalnych z terenu woj. podlaskiego, które poprosiliśmy o zamieszczenie linku do naszej strony internetowej. Zamieszczaliśmy na stronie regularnie porady wskazujące obywatelom, jak radzić sobie z trudnościami związanymi z panującą pandemią, w szczególności, z jakich form pomocy państwa i samorządów mogą oni korzystać.
Na stronie został również zamieszczony formularz kontaktowy, za pomocą którego można było umówić się na wizytę i uzyskać poradę. Porady były też udzielane w trakcie wizyt bezpośrednich podczas dyżurów pełnionych 2 razy w tygodniu po 2 godziny w poniedziałki i czwartki od godz. 10 do 12. W tych godzinach można było uzyskać poradę telefoniczną.

„Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego/ poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2022 r.”

 

 

 Celem projektu było stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmowało działania:
• dostosowane porady do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie były wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożyły stosowne oświadczenie.
Porady były udzielane przede wszystkim w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.00 do 16.00. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie  mogły stawić się w Punkcie, zapewnialiśmy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadanie pn. “Przez poradę do aktywności społecznej” współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Adresaci projektu

Adresatami zadania były osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin z Łomży oraz powiatów Łomżyńskiego i zambrowskiego, którzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych w Punkcie informacyjno-poradniczym dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin działającym przy Biurze Porad Obywatelskich w Łomży. Oferowane były porady przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów. Udzielano również informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. W ramach porad oferowano osobom zainteresowanym prezentację nauki korzystania z usług publicznych udostępnianych w kanałach elektronicznych (tzw. e-administracji) oraz korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.

Porady można było uzyskać:

W trakcie wizyt osobistych:

• zgłaszając się do Punktu w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.215 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

•zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online w Zambrowie działającego

w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej, przy ul. Wojska Polskiego 49
w każdy poniedziałek w godz. 9-13.

Telefonicznie:

• dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego 86 216 48 79 w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

• wysyłając pytanie na adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl

l

Warunkiem udzielenia porady było:

  • podanie danych osobowych oraz danych dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, a także numeru telefonu kontaktowego przy kontaktach osobistych,
  • podanie nazwy powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba korzystająca z porady oraz rodzaju niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2017 r.

Obywatelskie – AKTYWNE

Adresaci projektu

Od 1 maja 2016 r. nasze Biuro uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich pn. Obywatelskie AKTYWNE współfinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten dotyczył pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. W jego ramach działa internetowy serwis edukacyjno-poradniczy. Był on kierowany przede wszystkim do osób szukających w Internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach ich dochodzenia. Przekazywał wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Umożliwia również uzyskanie bezpłatnych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadanie pn. Punkt informacyjno-poradniczy dla osób 60+ współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do mieszkańców województwa podlaskiego w wieku powyżej 60 lat. W jego ramach udzielane były bezpłatne porady w sprawach związanych m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, orzekania o niepełnosprawności, prawem rodzinnym, zadłużeniami. Ponadto osobom zainteresowanym w ramach porady oferowaliśmy prezentację i naukę korzystania z e-administracji.

Zachęcaliśmy do korzystania z Pakietu informacyjnego dla osób 60+, który był dostępny na naszej stronie internetowej: www.bpolomza.pl w zakładce „Publikacje”.

Odbyły się również szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Zdrowie seniora.
  • Senior w rodzinie.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2016 r.

Projekt pn. Wspieranie przez doradzanie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin w Hajnówce i Ośrodkiem Wsparcia Rodziny im Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG (http://www.eeagrants.org; http://www.norwaygrants.org).

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, hajnowskiego i zambrowskiego. W jego ramach świadczyliśmy specjalistyczne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych lub informacje o prawach i uprawnieniach. Porady i informacje udzielane przez BPO w Łomży były poufne, bezpłatne, bezstronne, aktualne i rzetelne.

Porady prawne oraz informacje o prawach i uprawnieniach można było uzyskać:

w trakcie wizyt osobistych:

  • zgłaszając się do siedziby BPO w Łomży. Prosiliśmy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.
  • zgłaszając się do punktu w Zambrowie działającego w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
  • niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży mającym trudności z dotarciem do BPO oferowaliśmy udzielenie porady w ich miejscu zamieszkania.

za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online działającego w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
Łącząc się z prywatnego komputera.

telefonicznie:

dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego lub kom. w każdy poniedziałek.

w formie pisemnej:

wysyłając pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając pytanie listownie.
Projekt był realizowany w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Skip to content