Źródła finansowania SWPO

 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Wojewoda Podlaski
 • Unia Europejska za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy”
 • Urząd Miejski w Łomży
 • Starostwo Powiatu Łomżyńskiego
 • Związek Biur Porad Obywatelskich
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom.
Skip to content