O BPO

Porady udzielane przez BPO są:

N

Bezpłatne,

co oznacza, że Biuro nie pobiera w żadnej formie odpłatności za swoje usługi
N

Bezstronne,

co oznacza, że doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami ani też nie ocenia klienta i jego działań Poufne, co oznacza, że Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji (wyjątek stanowią informacje o popełnieniu najcięższych przestępstw)
N

Niezależne,

co znaczy że BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie dobrem kogokolwiek innego
N

Aktualne i rzetelne,

co wynika z faktu, że porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO i stale aktualizowany system informacji

Zasady poradnictwa

Istotą poradnictwa obywatelskiego jest wypracowanie z klientem możliwych sposobów rozwiązania jego problemu i przedstawienie przez doradcę konsekwencji każdego z nich, przy pozostawieniu wyboru osobie zgłaszającej się po poradę. Taka metoda pracy doradczej ma na celu zachęcenie klienta do aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów i samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów postępowania w konkretnej sprawie.

 

BPO w Łomży działa zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Biur Porad Obywatelskich, do których należy:

  • Udzielanie porad według jednolitego schematu i przez odpowiednio przeszkolonych doradców.
  • Prowadzenie dokumentacji według jednolitego wzoru.
  • Udział wolontariuszy w pracach Biura Porad Obywatelskich.
  • Dostępność usług świadczonych przez BPO w określonych dniach i godzinach.

Deklaracja usług

Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, w którym przeszkolony doradca:

R

Wysłucha Cię i pomoże zrozumieć Twój problem

R

Wesprze Cię w dokonaniu wyboru

R

Poszuka możliwych rozwiązań w oparciu o informacje dostępne w Biurze

R

W razie potrzeby skieruje Cię do właściwej instytucji lub organizacji udzielającej pomocy

Galeria

Telefon: (86) 216 48 79

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń.

Godziny pracy

Przyjmujemy klientów w ramach realizowanych projektów
Poniedziałki od godz. 9.00 do 13.00

Numer konta bankowego:

51 2490 0005 0000 4500 3588 1215
Skip to content