Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Pobieram rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Mam przyznany zasiłek pielęgnacyjny na stałe ze względu na to, że posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niedługo osiągnę wiek emerytalny i chciałby przejść na emeryturę, bo będzie ona...
Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Jestem po rozwodzie z mężem. Dotychczas dobrowolnie dokładał się do utrzymania naszej córki i przelewał mi na konto co miesiąc 800 zł. Niedawno stwierdził, że to za duża kwota i obniżył ją do 500 zł. Na to nie mogę się zgodzić i planuję wnieść pozew o alimenty....
Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Jesteśmy z mężem od roku w separacji orzeczonej przez sąd. Mamy dwoje dzieci, które mieszkają ze mną. Mąż na podstawie wyroku płaci alimenty w kwocie 600 i 450 zł. Sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi ustaliliśmy w ugodzie zawartej przed mediatorem. Przewiduje ona,...
Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Nasz syn od kilku lat jest ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej. Mąż jest jego opiekunem.Byliśmy zmuszeni umieścić go w domu pomocy społecznej, gdyż stwarzał zagrożenie dla siebie i innych. Zanim syn trafił do tego domu, także jeszcze przed...
Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Mojemu dziadkowi naczelnik gminy pod koniec lat 70. bezprawnie odebrał grunty rolne. W latach 90. dziadek wystąpił o stwierdzenie nieważności tej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Minister rolnictwa wydał stosowną decyzję, ale dziadek przed jej...
Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego” Urodziłam niedawno dziecko. Złożyłam podanie o przyznanie becikowego, ale prezydent miasta wydał decyzję odmowną z tego powodu, że byłam pod opieką medyczną dopiero od 13 tygodnia ciąży, a nie od 10. Ze względu...
Skip to content