Punkt z poradami

Nasze Stowarzyszenie, tak jak w latach poprzednich, prowadzi w 2022 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Jest to zadanie publiczne finansowane z budżetu Państwa. Porady prawne...
Mieszkanie za opiekę

Mieszkanie za opiekę

Posiadamy z żoną własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ma ono założoną księgę wieczystą. Chcielibyśmy przekazać to mieszkanie jednemu z dwóch synów. Zależy nam na tym, żeby drugi z synów nie mógł po naszej śmierci zgłaszać żadnych roszczeń do brata. Jak najlepiej tę...

Kolejny grant od Związku Biur Porad Obywatelskich

Miło nam poinformować, że w otrzymaliśmy kolejny grant w ramach konkursu zorganizowanego przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć liczbę godzin pracy naszego Biura. Dyżury doradców obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich odbywają się...
Pięć miesięcy na złożenie wniosku

Pięć miesięcy na złożenie wniosku

W lutym br. urodzę dziecko. Mamy już dwoje starszych dzieci. Kiedy powinnam złożyć wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego, żeby otrzymać go w pełnej wysokości? Wsparcie państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z...
Dodatek osłonowy po przekroczeniu kryterium dochodowego

Dodatek osłonowy po przekroczeniu kryterium dochodowego

  Mamy troje dzieci. Mąż pracuje na cały etat, ja na umowę zlecenia. Dochód na osobę w naszej rodzinie wynosi 1750 zł. Czy należy nam się dodatek osłonowy? Będziecie Państwo mieli prawo do dodatku, choć w niepełnej wysokości. Zgodnie z art. 2 ustawy z 17 grudnia 2021...
Skip to content