Mieszkanie za opiekę

Mieszkanie za opiekę

Posiadamy z żoną własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ma ono założoną księgę wieczystą. Chcielibyśmy przekazać to mieszkanie jednemu z dwóch synów. Zależy nam na tym, żeby drugi z synów nie mógł po naszej śmierci zgłaszać żadnych roszczeń do brata. Jak najlepiej tę...
Pięć miesięcy na złożenie wniosku

Pięć miesięcy na złożenie wniosku

W lutym br. urodzę dziecko. Mamy już dwoje starszych dzieci. Kiedy powinnam złożyć wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego, żeby otrzymać go w pełnej wysokości? Wsparcie państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z...
Dodatek osłonowy po przekroczeniu kryterium dochodowego

Dodatek osłonowy po przekroczeniu kryterium dochodowego

  Mamy troje dzieci. Mąż pracuje na cały etat, ja na umowę zlecenia. Dochód na osobę w naszej rodzinie wynosi 1750 zł. Czy należy nam się dodatek osłonowy? Będziecie Państwo mieli prawo do dodatku, choć w niepełnej wysokości. Zgodnie z art. 2 ustawy z 17 grudnia 2021...
Zaświadczenie albo obdukcja

Zaświadczenie albo obdukcja

Mój mąż od dawna znęca się nade mną psychicznie. Grozi też, że mnie pobije. Gdzie mam się zwrócić o pomoc, jeśli do tego dojdzie? Wiem, że ważnym dowodem dla policji i sądu jest obdukcja. Czy każdy lekarz może ją wystawić? W przypadku doznania fizycznej przemocy jest...
Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dostałem pismo z sądu informujące o wszczęciu postępowania spadkowego po ojcu, który porzucił mnie i mamę wiele lat temu. Od tego czasu nie interesował się nami. Wniosek o wszczęcie postępowania złożył bank, w którym ojciec był zadłużony. Czy sąd może nakazać mi...
Utrata prawa do korzystania z mieszkania męża

Utrata prawa do korzystania z mieszkania męża

Moje małżeństwo nie układa się od dawna. Mąż nadużywa alkoholu, po czym wygania mnie z mieszkania będącego jego własnością. Zastanawiam się nad wniesieniem sprawy o separację. Chciałabym wiedzieć, na jaki okres może być orzeczona separacja? Czy po orzeczeniu separacji...
Skip to content