Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Opiekuję się od kilku lat matką. Jest ona w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym. Matka ma zastrzeżone dożywocie w umowie, na mocy której przekazała gospodarstwo rolne mojemu bratu. Brat nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dożywocia. Czy jako córka...

Posiadam zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 r. Mój dług bank sprzedał kilka lat temu firmie windykacyjnej, która uzyskała nakaz zapłaty. Raz już sprawa była u komornika, który umorzył postępowanie, gdyż nie miał z czego ściągnąć długu. Obecnie komornik...
Możliwość powołania przez sąd kolejnego biegłego

Możliwość powołania przez sąd kolejnego biegłego

  Sąsiedzi wnieśli przeciwko nam sprawę o zasiedzenie gruntu użytkowanego przez nich od wielu lat. Sąd powołał biegłego geodetę, który sporządził opinię z załącznikiem graficznym dotyczącym terenu objętego zasiedzeniem. Nie zgadzamy się z takim jego wytyczeniem....
Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Przekazałam w darowiźnie mieszkanie jednej z dwóch córek. Liczyłam, że dzięki temu będę miała zapewnioną opiekę na starość. Tymczasem córka wyprowadziła się na drugi koniec Polski i nie interesuje się mną. Pomaga mi druga córka. Prawnik w urzędzie gminy napisał mi...
Nieważność testamentu

Nieważność testamentu

Ojciec sporządził testament, w którym zapisał cały swój majątek mnie. Ojciec żyje, więc na razie niczego nie dostałem, ale brat już mnie straszy, że doprowadzi do unieważnienia testamentu. Czy to możliwe? Kiedy testament może być uznany za nieważny? Zgodnie z art. 945...
Skip to content