Dałem się namówić na bezpłatne badania połączone z pokazem różnego rodzaju produktów. Prezenter tak mnie podszedł, że kupiłem matę rehabilitacyjną za prawie 5 tys. zł podpisując umowę z bankiem na sprzedaż ratalną. Syn pokazał mi w internecie, że identyczne maty można kupić za mniej niż połowę tej kwoty. Czuję się oszukany. Czy mogę się wycofać z  umowy?

Jeżeli od zawarcia umowy upłynęło mniej niż 14 dni, może Pan od niej odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem ewentualnych kosztów wysyłki) na podstawie art.  27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po odstąpieniu od umowy będzie Pan miał obowiązek niezwłocznie zwrócić matę przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Poniesie Pan tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Pana o konieczności poniesienia tych kosztów.

To przedsiębiorca, który sprzedał Panu matę, powinien powiadomić bank o odstąpieniu przez Pana od umowy.

Nawet w przypadku, gdy minął już termin odstąpienia od umowy może Pan powołać się na jej nieważność, jeśli zakup został dokonany po 25 maja br. Od 26 maja obowiązuje bowiem ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Zgodnie z jej art. 16 ust. 4, umowa sprzedaży wyrobu medycznego nie może zostać zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazie, czy wycieczce. Taka umowa jest nieważna. Przepisu tego nie stosuje się do umowy zawartej podczas wizyty w domu konsumenta lub miejscu jego pobytu na jego wyraźne zaproszenie.

Według  art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, „wyrób medyczny” oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych:

– diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby,

– diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności,

– badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego , (…)”.

Do wyrobów medycznych można przykładowo zaliczyć: termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, maty rehabilitacyjne, kule, plastry, opatrunki, tabletki, syropy.

Zakupiony towar w takiej sytuacji należy również zwrócić, ale nie obowiązuje podany wyżej termin.

Co istotne, w przypadku powołania się na nieważność, wszelkie powiązane z zakupem umowy, np. umowa o kredyt konsumencki też stają się nieważne.

Porady i wskazówki, jak postąpić w podobnej sytuacji, można uzyskać dzwoniąc na infolinię konsumencką: 801 440 220 lub 222 66 76 76. Działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (opłata wg taryfy operatora). Można też wysłać zapytanie mailem na adres: porady@dlakonsumentow.pl

Po pomoc można się zwrócić do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów.

 

 

Skip to content