W związku z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa zostałem skierowany na izolację w warunkach domowych. Czuję się dobrze, mam tylko niewielkie objawy przeziębienia. Czy muszę iść na zwolnienie lekarskie, czy mogę dalej wykonywać pracę zdalnie? Kolega, który chorował wcześniej twierdzi, że można pracować tylko podczas odbywania kwarantanny.

Istotnie tak do niedawna było. Dotychczasowe przepisy zezwalały na pracę jedynie osobom przebywającym na kwarantannie, a więc wprawdzie zagrożonym zakażeniem koronawirusem, ale na razie zdrowym. Nie regulowały natomiast sytuacji osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa, lecz czuły się dobrze i nie wykazywały objawów COVID lub przechodziły chorobę łagodnie.

5 grudnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która dopuszcza pracę zdalną w trakcie izolacji, jeżeli, oczywiście stan zdrowia osoby zakażonej koronawirusem na to pozwala.

Zgodnie z art. 4ha ust. 1. tej ustawy, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Tak jak w przypadku pracy podczas kwarantanny, za pracę w okresie izolacji pracownik nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego, tylko wynagrodzenie za pracę. Jest to dla niego korzystniejsze finansowo, gdyż wynagrodzenie chorobowe i zasiłek wynoszą 80 proc. pensji.

Gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, będzie on mógł przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.

Zasady te dotyczą również osób zatrudnionych nie tylko na etacie, ale na podstawie innych umów np. cywilnoprawnych oraz osób samozatrudnionych, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Skip to content