Mam 2-letnią córkę, na którą dostaję zasiłek 500+. Wiem, że przysługuje mi na nią bon turystyczny. Obecnie jestem w drugim miesiącu ciąży. Urodzę drugie dziecko w marcu przyszłego roku. Czy dostanę na nie bon? Czy muszę składać oddzielny wniosek, czy wystarczy zarejestrować się w ZUS?

Zgodnie z art. 4 ustawy z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1262), świadczenie w formie bonu przysługuje osobom mającym w dniu wejścia w życie ustawy , czyli 18 lipca 2020 r., przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500+.

Warto dodać, że bon należy się także na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym  domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (różnego rodzaju) , placówce opiekuńczo-terapeutyczne, czy interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, na które zostały przyznane dodatki odpowiadające wysokości świadczenia wychowawczego.

Jeśli dziecka nie było na świecie w dniu wejścia ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, nie stanowi to przeszkody w otrzymaniu bonu w późniejszym okresie. Ważne jest, by do końca grudnia 2021 r. przyznane zostało na nie prawo do świadczenia wychowawczego (lub dodatku, o którym mowa wyżej).

Kwota do wykorzystania w formie bonu turystycznego wynosi 500 zł, a na dziecko niepełnosprawne przysługuje następne 500 zł, czyli łącznie 1000 zł.

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoby mające już swój profil na PUE ZUS logują się do niego. Należy wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Jeśli nie mamy profilu na PUE ZUS, należy  się zarejestrować . Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

W chwili aktywacji bonu zostanie nadany unikalny kod obsługi płatności. Turysta otrzyma go mailem, będzie mógł go również sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS, w zakładce „Polski Bon Turystyczny”. Kod obsługi płatności należy podać podczas dokonywania płatności za usługę lub imprezę turystyczną. Na numer telefonu komórkowego przyjdzie jednorazowy kod potwierdzający, który także należy podać osobie obsługującej transakcję.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski w podmiotach zarejestrowanych na PUE ZUS i wpisanych na listę przez Polską Organizację Turystyczną.

Listę podmiotów, w których można skorzystać z bonu, można znaleźć na stronach:

www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.pl, www.polska.travel

Bon jest ważny do 31 marca 2022 r.. Nie można go wymienić na gotówkę ani inne środki płatnicze.

 

 

 

Skip to content