Słyszałam, że mają się zmienić zasady odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem. Czy to prawda, że osoba, którą lekarz rodzinny skieruje na test, od razu będzie izolowana, nawet jeśli nie zrobi testu, który potwierdzi zakażenie?  

Istotnie, osoba taka powinna od razu poddać się kwarantannie. Od soboty 28 listopada 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jej odbywania. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Problemem były bowiem pacjenci, których lekarze wysłali na test, a oni się na niego nie zgłaszali.

Osoba zobowiązana do odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych będzie mogła opuścić miejsce jej odbywania tylko w następujących przypadkach:

  • jeśli lekarz będzie chciał przeprowadzić badanie fizykalne zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  • na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna do nawet 30 tys. zł.

 

Skip to content