Zadanie pn. „Nowoczesne techniki komunikacyjne w poradnictwie obywatelskim”

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.
Kwota dotacji: 225 775,76 zł.
Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom starszym z terenu woj. podlaskiego i ich opiekunom dostępu do poradnictwa obywatelskiego w zróżnicowanych formach z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych. Adresatami zadania są również seniorzy i ich opiekunowie z Ukrainy przebywający na terenie woj. podlaskiego. W ramach zadania oferujemy porady obywatelskie w szczególności z zakresu zabezpieczenia socjalnego, ochrony zdrowia, świadczeń socjalnych, dysponowania własnością.
Realizacja zadania będzie trwała od 1 kwietnia 2024 r. do 31 października 2025 r. Zakładamy, że dzięki poradom zwiększy się wiedza adresatów zadania na temat przysługujących im praw socjalnych, takich jak prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do świadczeń socjalnych, prawo do mieszkania, a także na temat możliwości dochodzenia tych praw. Przewidujemy również zwiększenie aktywności adresatów zadania w rozwiązywaniu swoich problemów.
Porady można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w siedzibie BPO w Łomży od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 12.30; telefonicznie pod numerem telefonu: 86 216 48 79 w dniach i godzinach podanych wyżej; za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl oraz poprzez komunikator chat, formularz kontaktowy i wideorozmowę za pośrednictwem strony: www.bpolomza.pl

Projekty

Skip to content