Zadanie pn. „Od porady do aktywności”

jest realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.
Kwota dofinansowania: 103 863,99 złotych.

Celem realizacji zadania  jest zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin korzystających z poradnictwa obywatelskiego. Jest ono adresowane do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z terenu całego woj. podlaskiego. Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. W ramach zadania oferujemy porady obywatelskie w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych, a także informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Zakładamy, że dzięki poradom zwiększy się wiedza adresatów zadania na temat przysługujących im praw i możliwości ich dochodzenia, wzrośnie również aktywność życiowa tych osób i umiejętność rozwiązywania swoich problemów. Porady można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w siedzibie BPO w Łomży od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 12.30; telefonicznie pod numerem telefonu: 86 216 48 79 w dniach i godzinach podanych wyżej; za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl oraz za pośrednictwem komunikatora chat i formularza kontaktowego na stronie  www.bpolomza.pl

Projekty

Skip to content