Cztery osoby z naszego BPO: Małgorzata Duda-Choromańska, Katarzyna Marciniak, Alicja Moroz-Rutkowska i Marianna Śmiarowska znalazły się wśród pierwszej grupy osób, które otrzymały zaświadczenia potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Certyfikaty te uprawniają do udzielania porad obywatelskich w punktach poradnictwa obywatelskiego. Nasz zespół otrzymał zaświadczenia ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy w Biurze Porad Obywatelskich w Łomży. Dodatkowo dwie z nas są członkami grupy trenerskiej przy ZBPO.

[pdf id=445]

Skip to content