Z początkiem 2024 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Największą nowością jest możliwość otrzymania przez pełnoletnie osoby niepełnosprawne świadczenia wspierającego. Warunkiem niezbędnym do jego przyznania – obok orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy – jest uzyskanie decyzji, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzje takie wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie zmianie ulegają zasady przyznawania wsparcia opiekunom osób niepełnosprawnych. M.in. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie można otrzymać tylko na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat. Jednak opiekunowie, którzy nabyli do niego prawo przed końcem roku 2023 zachowują do niego prawo. Więcej na ten temat piszemy w naszym informatorze zamieszczonym w zakładce Publikacje. Zapraszamy do lektury

Skip to content