Po rozwodzie z mężem wychowuję samotnie dwoje dzieci. Mimo zasądzenia alimentów, były mąż ich nie płaci. Nie mogłam też dotąd dostać ich z funduszu alimentacyjnego, bo dochód na osobę przekraczał nieznacznie kryterium dochodowe. Ostatnio to było 800 zł. Słyszałam, że niedawno zmieniły się przepisy dotyczące funduszu alimentacyjnego. Czy te zmiany pozwolą mi otrzymać alimenty od państwa?

Istotnie, wygląda na to, że będzie Pani mogła pobierać świadczenia na dzieci z funduszu alimentacyjnego. 1 lipca br. zmieniły się bowiem korzystnie przepisy regulujące udzielanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Stało się to na mocy ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pierwsza z nich, to zmiana kryterium dochodowego, które w nowym okresie świadczeniowym zaczynającym się 1 października br. będzie wynosić 900 zł. W okresie 2019/2020 kryterium dochodowe wynosiło 800 zł na osobę w rodzinie. Nastąpił więc jego wzrost o 100 zł.

Jeszcze ważniejszą i z pewnością korzystną zmianą jest wprowadzenie do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego uprawnionej osobie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie wypłacane w wysokości różnicy między alimentami przysługującymi z funduszu a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Najlepiej wyjaśnić to na konkretnym przykładzie. Matka pobiera na dziecko z funduszu alimentacyjnego 500 zł, czyli maksymalną kwotę, jaka może być wypłacana, nawet jeśli przyznane przez sąd alimenty są wyższe. Dochód na osobę w tej rodzinie za 2019 r. wyniósł 1200 zł. Przekroczy zatem w najbliższym okresie świadczeniowym kryterium dochodowe o 300 zł. W tej sytuacji świadczenie z funduszu będzie przysługiwać w wysokości 200 zł (500 zł – 300 zł = 200 zł).

Jednak w przypadku, gdyby wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w sposób opisany wyżej, była mniejsza niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwać.

Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”, która obowiązuje w przypadku świadczeń rodzinnych, także w odniesieniu do funduszu alimentacyjnego ma bardzo duże znaczenie dla rodzin, których dochód w niewielkim tylko stopniu przekraczał kryterium dochodowe. Dotychczas przekroczenie tego progu powodowało niekorzystne skutki prawne niezależnie od skali przekroczenia – bez względu na to, czy chodziło o kwotę kilku, czy kilkuset złotych.

 

Skip to content