Mój mąż od dawna znęca się nade mną psychicznie. Grozi też, że mnie pobije. Gdzie mam się zwrócić o pomoc, jeśli do tego dojdzie? Wiem, że ważnym dowodem dla policji i sądu jest obdukcja. Czy każdy lekarz może ją wystawić?

W przypadku doznania fizycznej przemocy jest bardzo ważne, aby udokumentować doznane obrażenia. Obdukcja nie jest na to jedynym sposobem, choć bez wątpienia najlepszym.

Fakt przemocy należy przede wszystkim zgłosić Policji. Można przy tym domagać się, aby funkcjonariusze Policji dokonali tzw. oględzin ciała i sfotografowali doznane obrażenia. Takie zdjęcia mogą stanowić dowód w postępowaniu karnym wszczętym przeciwko sprawcy przemocy.

Zgodnie z art.  3 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewiduje, że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy m.in. w formie badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, zaświadczenie takie może wystawić każdy lekarz. Zaświadczenie również może być dowodem w postępowaniu. Jeżeli do doznania obrażeń doszło w nocy lub późnym wieczorem można udać się do ośrodka nocnej pomocy lekarskiej, a w większych miastach na SOR lub do szpitala pełniącego nocny dyżur. Lekarz, do którego zwróci się w tej sprawie osoba, która doznała przemocy, ma obowiązek wypełnienia bezpłatnie zaświadczenia.  Jeśli nie zechce tego zrobić, należy skierować skargę do przełożonego.

Badania sądowo-lekarskiego, czyli tzw. obdukcji, nie może wykonać każdy lekarz. Jest to bowiem specjalistyczne badanie lekarskie dokumentujące doznane obrażenia ciała na potrzeby postępowania sądowego. Do jego przeprowadzenia uprawniony jest jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego. W ramach tego badania lekarz określa rozmiar uszkodzeń ciała i możliwy sposób ich powstania. Lekarz określa także, czy powstałe uszkodzenia ciała trwać będą do 7 dni, czy też dłużej. Obdukcja nie jest świadczeniem zdrowotnym i z tego powodu nie jest refundowana z NFZ. Trzeba więc za nią zapłacić (ok. 200 zł), chyba, że zostanie zlecona przez organy przeprowadzające postępowanie karne.

 

Skip to content