Biuro Porad Obywatelskich

Działamy od 10 października 1996 roku.
Łomżyńskie BPO jest członkiem ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.

Telefon kontaktowy

(86) 216 48 79

Adres biura

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
I piętro p.215

Email

bpolomza@o2.pl
bpo.lomza@wp.pl

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na wizytę.

Em geral, o casino online http://playbonds-brasil.com/ é uma excelente escolha para aqueles que procuram uma grande variedade de jogos de casino para jogar. Oferecem uma boa selecção de métodos de pagamento e suportam várias moedas.

O Stowarzyszeniu

Przez 22 lata działania udzieliliśmy ponad 21 tysięcy porad.

BPO w Łomży jest jednym z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych członków ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.

Was denken Sie über die Sicherheit von mobilen Casinos?

Ich denke, dass die Sicherheit von mobilen Casinos etwas ist, das auf jeden Fall eine Überlegung wert ist. Es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn es um die Sicherheit für mobile Casinos geht. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Website, auf der Sie spielen, seriös ist. Es gibt viele Betrüger, also spielen Sie auf einer Seite, die Sie kennen und der Sie vertrauen. Zweitens sollten Sie einen Dienst wie luxury casino mobile Dieser Dienst bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem er Ihre persönlichen und finanziellen Daten verschlüsselt. Drittens: Wählen Sie ein sicheres Passwort für Ihr Konto und geben Sie es niemals an Dritte weiter. Viertens: Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer bestimmten Transaktion haben, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.

Nasza misja

Misją Biura Porad Obywatelskich w Łomży jest zwiększanie wiedzy mieszkańców regionu północno-wschodniego Polski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej na temat przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia.

Porady udzielane przez BPO są:

N

bezpłatne

N

bezstronne

N

niezależne

N

aktualne i rzetelne

O BPO

Zasady poradnictwa
Istotą poradnictwa obywatelskiego jest wypracowanie z klientem możliwych sposobów rozwiązania jego problemu i przedstawienie przez doradcę konsekwencji każdego z nich, przy pozostawieniu wyboru osobie zgłaszającej się po poradę. Taka metoda pracy doradczej ma na celu zachęcenie klienta do aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów i samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów postępowania w konkretnej sprawie.

 

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

W 2015 r. powstała ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 r. – z inicjatywy Prezydenta RP – została znowelizowana i wprowadzono do niej bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego działają od 1 stycznia 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w

Bezpłatna mediacja

Aktualności

Punkt z poradami

Nasze Stowarzyszenie, tak jak w latach poprzednich, prowadzi w 2023 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Jest to zadanie publiczne finansowane z budżetu Państwa. Porady prawne...

czytaj dalej
Informacja o projekcie “Od porady do aktywności”

Informacja o projekcie “Od porady do aktywności”

Zadanie pn. „Od porady do aktywności” jest realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023. Kwota dofinansowania: 103 863,99...

czytaj dalej

Porady

Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy

Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy

Osobom samotnym, a także pozbawionym wsparcia rodziny, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, przysługuje świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wniosek o ich przyznanie należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Usługi opiekuńcze są odpłatne, a wysokość opłat zależy od dochodu osoby potrzebującej pomocy. Istnieje jednak możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat.

czytaj dalej
Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Osoby będące posiadaczami zwierząt, zwłaszcza psów, powinny dokładać wszelkich starać, aby nie dopuścić do wyrządzenia przez nie szkody innym osobom. W przeciwnym razie grozi im kara za wykroczenie przewidziane w art. 77 Kodeksu wykroczeń, a także odpowiedzialność cywilna na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego.

czytaj dalej
Wypłata emerytury osobie sprawującej faktyczną opiekę nad chorym

Wypłata emerytury osobie sprawującej faktyczną opiekę nad chorym

Dostarczanie emerytury lub renty przez listonosza zamiast na konto pociąga za sobą szereg niedogodności w przypadku, gdy emeryt lub rencista nagle zachoruje i znajdzie się np. w szpitalu. Świadczenie nie zostanie dostarczone, a inne osoby go nie będą mogły pobrać i przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb chorego. Wyjściem z sytuacji może być zwrócenie się do ZUS o wypłatę renty lub emerytury w całości lub w części do rąk opiekuna faktycznego osoby uprawnionej. Muszą być jednak spełnione łącznie dwie przesłanki.

czytaj dalej

Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Łomży

W 2023 roku na terenie Łomży działają:

Punkty zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 421 (III piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku  od  8.00 do 12.00. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej. W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30. Punkt  jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie. Porad udzielają w nim doradcy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego, związani z Biurem Porad Obywatelskich w Łomży.

Punkty zorganizowane przez Urząd Miejski w Łomży:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku przy ul. Nowej 2, lok. 418.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od  13.30 do 17.30. Punkt jest prowadzony przez adwokatów / radców prawnych.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 7a.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00. Punkt jest prowadzony przez organizacje pozarządową. W Punkcie zostały uruchomione następujące dyżury specjalistyczne:
Poniedziałek 8:00 – 12:00 specjalizacja mediacja
Wtorek 8:00 – 12:00 poradnictwo dla osób doświadczających przemocy
Środa  8:00 – 12:00 specjalizacja alimentacja.

 

Partnerzy

Projekty

Godziny pracy

Przyjmujemy klientów w ramach realizowanych projektów:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
od poniedziałku do piątku – od godz. 12.00 do 16.00

Biuro Porad Obywatelskich:
czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 12.00.
Porady osobiste, telefoniczne i za pomocą formularza kontaktowego.

Have you ever won big at Lucky Bird Casino?

I have not yet had the pleasure of winning big at Lucky Bird Casino, but I am optimistic that my luck will change soon!

I have not had the pleasure of winning big at Lucky Bird Casino, but I have played there a few times. Their games are fun and the customer service is excellent. Plus, they offer great bonuses for new players. I highly recommend giving them a try!

Telefon: (86) 216 48 79

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń.

Numer konta bankowego:

51 2490 0005 0000 4500 3588 1215
Skip to content