Rozwiedliśmy się ponad 2 lata temu. Sąd przyznał mi alimenty na 5-letniego syna w wysokości 600 zł. Odkąd syn chodzi do szkoły, zwiększyły się moje wydatki na niego. Poza tym dowiedziałam się, że były mąż zmienił pracę i więcej zarabia. Czy w tej sytuacji mogę żądać wyższych alimentów?

Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe. Wysokość alimentów zależy – co do zasady – od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodziców. Sąd orzekając o wysokości alimentów, bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Za podstawę służy mu stan istniejący w chwili wydania przez niego wyroku.

W razie zmiany stosunków  można wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów (138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Z wiekiem potrzeby dziecka rosną, np. pojawiają się nowe wydatki. Naturalny rozwój dzieci pociąga za sobą wzrost ich usprawiedliwionych potrzeb, tak bytowych jak i edukacyjnych. Okoliczność ta czyni zasadnym żądanie podwyższenia alimentów. Pozew o podwyższenie alimentów można również wnieść, jeżeli zwiększyły się możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Sąd orzekając o podwyższeniu alimentów ustala najpierw czy nastąpiła tzw. zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. Porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów. Aby dokonać zmiany wysokości świadczenia, należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (powoda) lub pozwanego.

 

Skip to content