Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich w Łomży jest członkiem ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.
Działamy od 10 października 1996 roku.

Biuro Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich w Łomży jest członkiem ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.
Działamy od 10 października 1996 roku.

Formularz kontaktowyKontakt

Telefon kontaktowy

(86) 216 48 79

Adres biura

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
I piętro p.215

Email

bpolomza@o2.pl
bpo.lomza@wp.pl

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na wizytę.

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

Przez 22 lata działania udzieliliśmy ponad 21 tysięcy porad.

BPO w Łomży jest jednym z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych członków ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.

Pani konsultant

Nasza misja

Misją Biura Porad Obywatelskich w Łomży jest zwiększanie wiedzy mieszkańców regionu północno-wschodniego Polski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej na temat przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia.

Porady udzielane przez BPO są:

N

bezpłatne

N

bezstronne

N

niezależne

N

aktualne i rzetelne

O BPO

Zasady poradnictwa
Istotą poradnictwa obywatelskiego jest wypracowanie z klientem możliwych sposobów rozwiązania jego problemu i przedstawienie przez doradcę konsekwencji każdego z nich, przy pozostawieniu wyboru osobie zgłaszającej się po poradę. Taka metoda pracy doradczej ma na celu zachęcenie klienta do aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów i samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów postępowania w konkretnej sprawie.

 

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

W 2015 r. powstała ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 r. – z inicjatywy Prezydenta RP – została znowelizowana i wprowadzono do niej bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego działają od 1 stycznia 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w

Bezpłatna mediacja

Aktualności

Punkt z poradami

Nasze Stowarzyszenie, tak jak w latach poprzednich, prowadzi w 2022 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Jest to zadanie publiczne finansowane z budżetu Państwa. Porady prawne...

czytaj dalej

Kolejny grant od Związku Biur Porad Obywatelskich

Miło nam poinformować, że w otrzymaliśmy kolejny grant w ramach konkursu zorganizowanego przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć liczbę godzin pracy naszego Biura. Dyżury doradców obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich odbywają się...

czytaj dalej

Grant od Związku Biur Porad Obywatelskich

Dzięki wsparciu organizacji sieciowej zrzeszającej Biura Porad Obywatelskich, która przyznała nam grant na realizację poradnictwa obywatelskiego, mogliśmy zlecić modernizację strony internetowej www.bpolomza.pl. Polegała ona m.in. na wprowadzeniu oddzielnego działu...

czytaj dalej

Porady

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowią umowy należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zakupy spożywcze. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Z całą pewnością nieważne są umowy, na mocy których osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zaciąga zobowiązania finansowe. Jeśli jednak to zrobi, obowiązek zwrotu kwoty pożyczonej spoczywa na niej, a nie na członkach rodziny, czy opiekunie ustanowionym przez sąd.

czytaj dalej
Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Od 2004r. dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, m.in. na skutek decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, odbywa się przed sądami powszechnymi. Jednak nie zawsze droga sądowa jest dopuszczalna. W przypadku, gdy wadliwa decyzja została wydana przed 1 września 2004 r., stosuje się nadal nieobowiązujący już art. 160 k.p.a. Obowiązuje wówczas tryb postępowania administracyjnego, inaczej też, mniej korzystnie dla strony, liczy się bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

czytaj dalej
Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Tzw. becikowe z tytułu urodzenia dziecka przysługuje rodzinom gorzej sytuowanym pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W razie, gdy ta opieka trwała krócej, zazwyczaj organ administracji samorządowej szczebla gminnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) odmawia przyznania zapomogi. Okazuje się jednak, że całkowicie odmienne stanowisko w tej sprawie zajmują wojewódzkie sądy administracyjne. Uznają one, że jeżeli niedotrzymanie terminu pierwszej wizyty u lekarza ginekologa przed 10 tygodniem ciąży nie nastąpiło w wyniku świadomego czy celowego zaniedbania matki dziecka, świadczenie powinno być przyznane.

czytaj dalej

Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Łomży

Do końca 2018 r. na terenie Łomży działały:

Punkty zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 421 (III piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku  od  8.00 do 12.00. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej. W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30. Punkt  jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie. Porad udzielają w nim doradcy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego, związani z Biurem Porad Obywatelskich w Łomży.

Punkty zorganizowane przez Urząd Miejski w Łomży:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku przy ul. Nowej 2, lok. 418.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od  13.30 do 17.30. Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 7a.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00. Punkt jest prowadzony przez organizacje pozarządową. W Punkcie zostały uruchomione następujące dyżury specjalistyczne:
Poniedziałek 8:00 – 12:00 specjalizacja mediacja
Wtorek 8:00 – 12:00 poradnictwo dla osób doświadczających przemocy
Środa  8:00 – 12:00 specjalizacja alimentacja.

 

Partnerzy

Projekty

Formularz kontaktowy

Jesteś w trudnej sytuacji? Szukasz pomocy prawnej lub porady w rozwiązaniu twoich problemów?
Napisz do nas!

Zgoda

14 + 14 =

Godziny pracy

Przyjmujemy klientów w ramach realizowanych projektów:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
od poniedziałku do piątku – od godz. 12.00 do 16.00

Biuro Porad Obywatelskich:
czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 12.00.
Porady osobiste, telefoniczne i za pomocą formularza kontaktowego.

Telefon: (86) 216 48 79

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń.

Numer konta bankowego:

51 2490 0005 0000 4500 3588 1215
Skip to content