Kilka tygodni temu zmarł mój brat. Był kawalerem, nie miał dzieci. Pozostawił długi. Chciałabym odrzucić spadek, ale dowiedziałam się, że w takim wypadku te długi przejdą na moje małoletnie dzieci. Co mogę zrobić?

W myśl art. 1015 KC, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, czyli o tym, że dziedziczy po zmarłym. W przypadku najbliższej rodziny termin ten biegnie zazwyczaj od dnia otwarcia spadku, czyli od daty śmierci spadkodawcy. W przypadku osoby dziedziczącej w dalszej kolejności, będzie to natomiast chwila, w której dowiedziała się ona o wyłączeniu od dziedziczenia spadkobiercy dziedziczącego we wcześniejszej kolejności (np. chwila powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku albo o uznaniu za niegodnego spadkobiercy powołanego przed nim).

Termin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym wyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem  inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe zmarłego krewnego tylko do wartości otrzymanego spadku. Nie ma obowiązku pokrywać ich ze swojego majątku.

Powinna Pani odrzucić spadek we własnym imieniu, a następnie zrobić to również w imieniu małoletnich dzieci. Trzeba jednak uzyskać zgodę sądu rodzinnego na dokonanie tej czynności. W myśl art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzic powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego. a następnie, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, złożyć w imieniu dziecka oświadczenia przed notariuszem bądź przed sądem. Tak samo powinno postąpić rodzeństwo Pani, jeśli je Pani posiada.

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku powinien zawierać dane wnioskodawców (rodziców małoletniego) tj. imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania. Wymagane załączniki: akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

WAŻNE! W czasie trwania postępowania sądowego przez sądem rodzinnym termin na odrzucenie spadku nie biegnie.

 

Skip to content