Miło nam poinformować, że w 2021 r. po raz kolejny będziemy prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego 23 października 2020 r. swoje propozycje złożyło w sumie 5 organizacji pozarządowych.  W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru naszej oferty. Wysokość środków przewidzianych na realizację tego zadania, to 64 020 zł .

Więcej informacji na stronie Starostwa Łomżyńskiego:  http://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=3475

Skip to content