Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 r. uznał Związek Biur Porad Obywatelskich, którego nasze Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem od momentu jego powstania, za podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Oto link do decyzji: http://zbpo.org.pl/file/2018/09/Decyzja-Ministra-Sprawiedliwos%CC%81ci-9.08.2018.pdf
Dotychczas ZBPO przeprowadził 4 szkolenia, przewidziane są następne.

Skip to content