W naszej spółdzielni mieszkaniowej część bloków ma kuchenki gazowe, a część elektryczne. U nas od początku były zamontowane kuchenki elektryczne. Wiadomo, że zużywają one sporo prądu. Czy posiadacze takich kuchenek mogą liczyć na wyższy limit zużycia energii elektrycznej, od którego zależy niższa cena za prąd w przyszłym roku? A może należy nam się jakieś dofinansowanie?

Niestety, ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie przewiduje żadnych preferencji dla odbiorców używających kuchenek elektrycznych. Ustawa nie przewiduje również żadnych rekompensat dla takich osób. Dodatek  elektryczny w wysokości 1000 zł przysługuje jedynie w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

Posiadacze kuchenek muszą się zatem zmieścić w podstawowym limicie zużycia, który wynosi maksymalnie 2 MWh, aby płacić za energię elektryczną według cen z 2002 r. Za energię powyżej tego limitu trzeba będzie płacić według wyższych stawek.

Na wyższy limit w wysokości 3 MWh mogą liczyć rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej oraz posiadacze  Karty Dużej Rodziny. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym limit wynosi 2,6 MWh. Przy czym  orzeczenia o niepełnosprawności nie musi posiadać odbiorca uprawniony, czyli osoba, która ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej. Wystarczy, że zamieszkuje ona z z osobą posiadającą,  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnym dzieckiem poniżej 16 roku życia.

Dodać należy, że orzeczenia te powinny być wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, czyli 18 października br. Uznawane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.

Trzeba pamiętać, że odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów powinni złożyć swoim dostawcom oświadczenia o spełnieniu niezbędnych do tego warunków.  Należy to zrobić jak najszybciej, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku określa limity zużycia prądu, do których obowiązywać będą ceny zamrożone na poziomie tego roku. Podstawowy  wynosi 2 MWh. Z limitu podwyższonego do 3 MWh skorzystają rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wyższy limit wynoszący 2,6 MWh przysługuje też odbiorcom ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkującym z osobą niepełnosprawną w takim właśnie stopniu. Innych preferencji ustawa nie przewiduje.

 

Skip to content