Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Mój ojciec jakiś czas temu przeszedł udar. Początkowo jego stan był bardzo ciężki, ale obecnie poprawił się. Ojciec nie chodzi, ale może siadać. Jest też w stanie się porozumieć, choć wymowę ma bardzo niewyraźną. Tymczasem brat, który z nim mieszka, wniósł do sądu...
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Pobieram rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Mam przyznany zasiłek pielęgnacyjny na stałe ze względu na to, że posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niedługo osiągnę wiek emerytalny i chciałby przejść na emeryturę, bo będzie ona...
Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Jestem po rozwodzie z mężem. Dotychczas dobrowolnie dokładał się do utrzymania naszej córki i przelewał mi na konto co miesiąc 800 zł. Niedawno stwierdził, że to za duża kwota i obniżył ją do 500 zł. Na to nie mogę się zgodzić i planuję wnieść pozew o alimenty....
Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Jesteśmy z mężem od roku w separacji orzeczonej przez sąd. Mamy dwoje dzieci, które mieszkają ze mną. Mąż na podstawie wyroku płaci alimenty w kwocie 600 i 450 zł. Sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi ustaliliśmy w ugodzie zawartej przed mediatorem. Przewiduje ona,...

Punkt z poradami

Nasze Stowarzyszenie, tak jak w latach poprzednich, prowadzi w 2023 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Jest to zadanie publiczne finansowane z budżetu Państwa. Porady prawne...
Skip to content