Punkt z poradami

Nasze Stowarzyszenie, tak jak w latach poprzednich, prowadzi w 2022 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Jest to zadanie publiczne finansowane z budżetu Państwa. Porady prawne...
Mieszkanie za opiekę

Mieszkanie za opiekę

Posiadamy z żoną własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ma ono założoną księgę wieczystą. Chcielibyśmy przekazać to mieszkanie jednemu z dwóch synów. Zależy nam na tym, żeby drugi z synów nie mógł po naszej śmierci zgłaszać żadnych roszczeń do brata. Jak najlepiej tę...
Skip to content