Rozwiązanie umowy o dożywocie

Rozwiązanie umowy o dożywocie

Rodzice przekazali dom i działkę mojemu bratu na podstawie umowy dożywocia. Brat od dłuższego czasu nadużywa alkoholu, nie pomaga rodzicom, nie dba o dom, który wymaga pilnego remontu. Czy w tej sytuacji rodzice mogą zwrócić się do sądu o rozwiązanie umowy, żeby...
Forma umowy pożyczki

Forma umowy pożyczki

Zgodnie z art. 720 par. 2 Kodeksu cywilnego, dla ważności umowy pożyczki nie jest wymagana forma szczególna. Jednak mowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, powinna być – dla celów dowodowych – zawarta z zachowaniem formy dokumentowej. W myśl art. 77[2] k.c.,...
Skip to content