Źródła finansowania SWPO

  • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
  • Marszałek Województwa Podlaskiego
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • Wojewoda Podlaski
  • Unia Europejska za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy”
  • Urząd Miejski w Łomży
  • Starostwo Powiatu Łomżyńskiego

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom.